(Ảnh minh họa) zoom
Pepsi
25,000 VND
ĐẶT HÀNG
(Ảnh minh họa) zoom
Pepsi Light
25,000 VND
ĐẶT HÀNG
(Ảnh minh họa) zoom
7 Up
25,000 VND
ĐẶT HÀNG
(Ảnh minh họa) zoom
Mirinda
25,000 VND
ĐẶT HÀNG
(Ảnh minh họa) zoom
Orangina
30,000 VND
ĐẶT HÀNG
(Ảnh minh họa) zoom
Soda
30,000 VND
ĐẶT HÀNG
(Ảnh minh họa) zoom
Sting
25,000 VND
ĐẶT HÀNG
(Ảnh minh họa) zoom
Tiger
35,000 VND
ĐẶT HÀNG
(Ảnh minh họa) zoom
Heineken
40,000 VND
ĐẶT HÀNG
(Ảnh minh họa) zoom
Cà phê đá
25,000 VND
ĐẶT HÀNG
(Ảnh minh họa) zoom
Trà Lipton
25,000 VND
ĐẶT HÀNG
(Ảnh minh họa) zoom
Nước suối
20,000 VND
ĐẶT HÀNG
(Ảnh minh họa) zoom
Nước ép Táo
30,000 VND
ĐẶT HÀNG
(Ảnh minh họa) zoom
Nước ép Cam
30,000 VND
ĐẶT HÀNG
(Ảnh minh họa) zoom
Nước ép Chanh
30,000 VND
ĐẶT HÀNG