TUYỂN DỤNG
Bạn mong muốn làm việc tại một Môi trường chuyên nghiệp đầy thân thiện
Bạn mong muốn công việc ổn định Thu nhập cạnh tranh
Bạn mong muốn được Trưởng thành từ ngôi nhà thứ 2 của mình
Vị trí đang tuyển
Số lượng cần tuyển
Thời gian đăng tuyển
Quản lý nhà hàng
2
01/01/2018 - 31/12/2018
Yêu cầu: Sức khỏe, siêng năng, vui vẻ, hòa đồng, biết tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc
Thời gian làm việc: 
+ Full time: 9h sáng đến 22h30 đêm
liên hệ với quản lý
Nhân viên giao hàng
3
01/01/2018 - 31/12/2018

Yêu cầu: Sức khỏe, siêng năng, vui vẻ, hòa đồng
Thời gian làm việc: 
+ Ca 1: 9h sáng đến 5h chiều 
+ Ca 2: 4h30 chiều đến 22h30 đêm
+ Full time: 9h sáng đến 22h30 đêm
liên hệ với quản lý
Nhân viên phục vụ
3
01/01/2018 - 31/12/2018
Yêu cầu: Sức khỏe, siêng năng, vui vẻ, hòa đồng, biết tiếng Anh
Thời gian làm việc: 
+ Ca 1: 9h sáng đến 5h chiều 
+ Ca 2: 4h30 chiều đến 22h30 đêm
+ Full time: 9h sáng đến 22h30 đêm
liên hệ với quản lý
Phụ bếp
3
01/01/2018 - 31/12/2018
Yêu cầu: Sức khỏe, siêng năng, vui vẻ, hòa đồng
Thời gian làm việc:
+ Ca 1: 9h sáng đến 5h chiều 
+ Ca 2: 4h30 chiều đến 22h30 đêm
+ Full time: 9h sáng đến 22h30 đêm
liên hệ với quản lý